Laboratoře

Laboratoře Ústavu imunologie a alergologie zajišťují vyšetření všech nejdůležitějších parametrů imunitního systému. Nabízíme vyšetření širokého spektra parametrů humorální imunity jako sérových hladin hlavních izotypů imunoglobulinů (IgG,IgA,IgM,IgE) nebo, v imunologem indikovaných případech, i některých podtříd imunoglobulinů (IgG1-4) nefelometrickou metodou, a také buněčné imunity (počty B-lymfocytů, T-lymfocytů a jejich subpopulací) metodou průtokové cytometrie, včetně nejdůležitějších funkčních vyšetření (proliferace lymfocytů po stimulaci mitogenem, vyšetření fagocytózy, test vzplanutí). Kromě běžných vyšetření komplementu (C3,C4) provádíme také vyšetření méně obvyklá (C1-inhibitor, v indikovaných případech i jeho funkční vyšetření), případně po domluvě dokážeme vyšetřit i schopnost aktivace komplementu jednotlivými cestami (klasická, alternativní, lektinová). Stanovujeme některé markery zánětu (CRP, IL-6) nebo alergického zánětu (eozinofilní kationický protein (ECP, tryptáza). Naše laboratoř má dlouhou tradici kvalitní diagnostiky alergických onemocnění (vyšetření široké palety specifických IgE protilátek proti všem nejdůležitějším alergenům inhalačním, potravinovým, hmyzím, v menší míře i proti alergenům lékovým či profesním a v poslední době i některým rekombinačně připraveným alergenovým složkám) prováděné pomocí systému Imulite nebo CAP. K dispozici je vyšetření celé řady autoprotilátek systémových (proti jaderným strukturám (ANA, ENA včetně typizace, protilátky proti ds-DNA a nukleozomům), revmatoidní faktor (RF) včetně jednotlivých izotypů, proti cyklickému citrulinovanému peptidu (ACCP), proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA), membránovým fosfolipidům (APA - a-kardiolipin, b2-glykoprotein) a orgánově specifických autoprotilátek (ASCA, protilátky proti pankreatu, pohárkovým a parietálním buňkám, proti štítné žláze, Langerhansovým ostrůvkům nebo ovariu, panel autoimunitních hepatitid a bazální membráně glomerulů) metodami nepřímé imunoflorescence nebo ELISA. Nabízíme možnost sérologického screeningu celiakie (protilátky proti tkáňové transglutamináze, nově i proti deaminovanému gliadinu), v imunologem indikovaných případech i některých postvakcinačních protilátek (proti Pneumokokům nebo Haemophilus influenzae). Našich služeb využívají revmatologické, interní, pediatrické, hematologické, ORL, kožní, oční i jiné ambulance a lůžková oddělení, a to nejen v rámci FN Plzeň. Práci v laboratořích usnadňuje napojení některých analyzátorů na síť laboratorního informačního systému FN Plzeň. Činnost laboratoří je pravidelně sledována celostátním systémem kontroly kvality (SEKK) a mezinárodními systémy kontroly kvality (Cequal, SKML)