Laboratoře

FN Lochotín, vchod C, 3. patro

Informace o příjmu materiálu a výdeji výsledků

Příjem materiálu

 • Laboratoř pracuje v jednosměnném provozu od 6.30 do 15.00 hod.
 • Příjem materiálu na STATIM vyšetření od 7,00 do 12,00
 • Telefonický kontakt na čísle  37710 4349  (příjem materiálu a výdej výsledků).
 • Příjem materiálu z FN – část Lochotín – denně v pracovní době laboratoře. Příjem materiálu, vchod C 3. patro.
 • Příjem z FN – část Bory. Materiál je z klinik dodán do místa k tomu určenému na pracovišti ÚKBH pavilon 10, 2. patro. Svoz materiálu je v 9:00, 11:00, 13:00. Po 13 hodině již nebude materiál naší laboratoří přijímán.
 • Příjem materiálu od externích objednavatelů – FN Lochotín, vchod C, 3. patro.

Žádanky

Součástí žádanky musí být tyto údaje:
 • Příjmení a jméno pacienta
 • Číslo pojištěnce -pacienta (rodné číslo, číslo pojistky a datum narození – v případě samoplátce, cizího státního příslušníka)
 • Datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně daná číslem pojištěnce.
 • Výjimku tvoří nemocní, u nichž není identifikace k dispozici (např. neznámé, nekomunikující osoby), pro které se vytváří náhradní číslo, později nahrazené korektní identifikací
 • Kód zdravotní pojišťovny (u pojištěnců)
 • Základní a další diagnózy pacienta dle MKN
 • Datum a čas odběru
 • Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, označení oddělení, IČP a odbornost lékaře)
 • Kontakt na externího objednavatele – adresa, IČZ, telefon, případně fax?
 • Typ zpracování vzorku a urgentnosti dodání výsledku (ordinace STATIM – – do rubriky „Poznámky“ zapsat i číslo telefonu pro hlášení výsledku)
 • Požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp. vzorkům vyznačené křížkem v boxu u jednotlivých metod.
Omezení příjmu materiálu:
 • Je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance.
 • Požadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné, než pediatrické odbornosti může být přijat pouze u dítěte nad 10 let.
 • Laboratoř nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 21 let.
 • Laboratoř nesmí přijmout žádanku u pacienta muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie), s výjimkou pracoviště reprodukční imunologie.
Ke stažení (ve formátu .pdf):

Výsledky

Výsledky jsou vydávány denně a jsou dostupné jak písemně, tak v počitačové síti FN Plzeň (WinMedicalc) po dokončení celého panelu vyšetření. Jednotlivé výsledky jsou dostupné denně na telefonním čísle 377104349 od 6,30 do 15,00

Výsledky vyšetření STATIM jsou telefonicky nahlášeny lékařem ÚIA (pokud je v poznámce na žádance uvedeno telefonní číslo) ordinujícímu lékaři nebo sestře příslušné stanice.

Pracovištím mimo FN jsou výsledky zasílány poštou.

Konzultační činnost

Indikující lékař má možnost konzultovat indikaci laboratorního vyšetření nebo již vydané výsledky se službu majícím lékařem ÚIA formou konzilia nebo telefonicky. Spojení na službu majícího lékaře ÚIA je vždy přes „Příjem materiálu“ kl. 4349 (377104349).

Konzultace jsou možné během pracovní doby lékařů 7,00 -15,00

Lékaři ÚIA sledují četnost indikovaných vyšetření u jednotlivých pacientů a při nadbytečně časté indikaci konzultují její nutnost s indikujícím lékařem.