Pro studenty / For students

Imunologie - povinný předmět pro 3. ročník všeobecného lékařství a stomatologie

Immunology - subject of the 3rd study year of general medicine and dentistry

Zde naleznete informace pro studenty, ať již pregraduální, tak postgraduální.
Využijte nabídky tlačítek níže

Please use the menu below

Volitelné předměty / Core elective subjects