Ambulance

Ambulance

Ambulance Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň zajišťují péči diagnostickou, léčebnou a preventivní ambulantním pacientům z Plzeňského kraje a konsiliární vyšetření pacientů hospitalizovaným ve FN Plzeň.

Péče je zajišťována ve 4 ambulancích, dvou pro děti, a dvou pro dospělé pacienty.

Vyšetřujeme a pečujeme zejména o pacienty s alergickými onemocněními: alergickou rýmou sezónní i celoroční, průduškovým astmatem, kožními alergiemi – atopickým ekzémem a kopřivkami, alergickými reakcemi po bodnutí hmyzem. Dále pečujeme o pacienty s poruchami imunity, např. pacienty s těžkými vrozenými poruchami tvorby protilátek, kterým zajišťujeme pravidelné sledování a nitrožilní aplikaci koncentrátů protilátek na denních lůžkách. Kromě toho naše pracoviště zajišťuje specializovanou péči o pacienty s vrozenou poruchou tvorby C1-inhibitoru včetně diagnostiky a léčby.

Provádíme diagnostické kožní testy alergie, náběry krve a laboratorní imunologická a alergologická vyšetření,  včetně jejich hodnocení. Jako jedno z mála pracovišť provádíme tzv.dvojitě zaslepené placebem kontrolované provokační testy s potravinami považované za zlatý standard diagnostiky potravinové alergie. Při podezření na astma nabízíme širokou škálu funkčních plicních diagnostických testů, kdy kromě základního spirometrického vyšetření provádíme bronchomotorické testy (bronchodilatační test, bronchoprovokační test s metachoilinem nebo tělesnou zátěží) a vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého. U pacientů s podezřením na lékovou alergii nabízíme vyšetření specifických IgE protilátek a zejména kožní a provokační testy. Při léčbě alergie využíváme kromě farmakoterapie také léčbu alergenovými vakcinami u pacientů s alergií ïnhalační (pylové a roztočové) alergeny nebo alergeny vosího či včelího jedu.

V rámci ambulantního traktu jsou k dispozici denní lůžka využívaná, jak již bylo uvedeno, k nitrožilní aplikaci protilátek u pacientů s poruchou jejich tvorby. Využívaná jsou rovněž ke speciálním zrychleným aplikacím alergenových vakcin z hmyzího jedu. Rovněž jsou zde ošetřováni pacienti při stavech náhlého zhoršení, např. u bronchiálního astmatu s léčbou inhalační, infúzní apod.

V rámci komplexní péče o dětské i dospělé alergiky a astmatiky provádíme edukaci cílenou na správné používání různých typů inhalátorů, úpravy domácího prostředí a životního režimu.