Zástupce přednosty pro LP

 
zástupce přednosty
MUDr Martin Liška Ph.D.
tel: 377 103 390, 377 104 342