Pedagogická činnost

Práce s budoucími zdravotníky tvoří významnou část náplně ústavu. Výuka probíhá v zimním i letním semestru. Základy imunologie a alergologie tvoří povinný předmět „Imunologie“ pro třetí ročník všeobecného směru a třetí ročník stomatologie.

V pátém ročníku si mohou studenti podle zájmu volit předmět „Klinická alergologie“ anebo „Klinická problematika autoimunitních chorob“.

Ústav se dále podílí na výuce třetího ročníku oboru bakalářství - ošetřovatelství a zajišťuje výuku zahraničních studentů v anglickém jazyce.

Výuka je modernizována o audiovizuální techniku a doplňována o aktuální témata. Studenti mají možnost seznámit se s praktickým provozem a organizací celého pracoviště.

Naše pracoviště je akreditováno pro specializační vzdělávání sester a lékařů (vyšší typ akreditace) v oboru alergologie a  klinická imunologie. Jsou zde realizovány krátkodobé i dlouhodobé stáže těchto pracovníků. V rámci odborných stážích zaměřených na diagnostiku a léčbu alergických chorob se seznamují s moderními trendy diagnostiky a terapie alergických chorob dětí a dospělých. Laboratorní vzdělávání je zaměřeno na moderní diagnostiku parametrů souvisejících s imunopatologickými onemocněními.