Ambulance

Alergologie

Diagnostika alergických onemocnění

Kožní testy

 • kožní prick testy a intradermální testy standardizovanými alergeny
 • kožní testace vybraných injekčních forem léků (anestetika, myorelaxancia, inzulin, opiáty…)

Provokační testy

 • bronchoprovokační test metacholinem dozimetrickou metodou
 • potravinový expoziční test tzv. DBPCFC (verifikace časné přecitlivělosti na konkretní potravinu)
 • zátěžový test u dětských pacientu
 • provokační testy u vybraných léků

Další vyšetření

 • vyšetření plícních funcí metodou průtok/objem
 • bronchomotorické testy
 • indukované sputum
 • měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu

Léčba alergických onemocnění

 • edukace pacientů
 • léčba specifickou alergenovou imunoterapií (parenterální depotní standardizované alergeny, perorální a sublinguální standardizované alergeny)
 • preskripce záchranné medikace pacientům po prodělané anafylaktické reakci (autoinjektor s adrenalinem)
 • farmakoterapie a dispenzarizace pacientů s přecitlivělostí časného typu

Klinická imunologie

Diagnostika imunologických onemocnění

 • primarní (vrozené) a sekundární (získané) munodeficity
 • autoimunmitní onemocnění (orgánové a systémové)
 • klinickém vyšetření pacienta a laboratorní analýze parametrů imunity

Léčba imunologických onemocnění

 • substituční léčba intravenozními imunoglobuliny
 • léčba pacientů s hereditárním angioedémem
 • imunomodulační léčba