Metody - Protilátky proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA

Popis analytu Bylo zjištěno, že cílovým antigenem pro anti-endomysiální protilátky je tkáňová transglutamináza, tedy enzym štěpící bílkovinu gliadin; právě proti komplexu enzymu a jednoho ze štěpných produktů gliadinu vzniká u geneticky disponovaných jedinců imunitní reakce, jež vede u celiakie k poškození sliznice střeva.
Popis metody

Enzymatická imunoanalýza s fluorometrickou detekcí. pomocí automatického analyzátoru

Klinický význam stanovení Patří mezi základní screeningové sérologické metody detekce celiakie.

Tyto protilátky se základně stanovují ve třídě IgA, a proto je potřeba při posuzování výsledků anti-tTrg IgA přihlédnout k hodnotě celkového IgA. U nemocných trpících deficitem IgA provádíme stanovení anti-tTrg IgG a deamidovaného gliadinu IgG.

Pozitivita protilátek ukazuje na přítomnost neléčené celiakie nebo dermatitis herpetiformis Dühring (která je kožním projevem intolerance lepku). Po nasazení bezlepkové diety protilátky postupně vymizí. Diagnózu celiakie je vždy třeba potvrdit pomocí charakteristického histologického nálezu ve střevní biopsii.

Odběr - materiál
  • Při uskladnění v lednici lze vzorek zpracovat druhý den po odběru.
  • Lze zpracovat i odsáté sérum - vzorky skladované 3 dny při teplotě +2 až +8 °C nebo zamražené při teplotě pod -20 °C pro delší uchování, pokud jsou zamraženy do 24 hodin po odběru a je zabráněno jejich opakovanému rozmrazování

Zkumavka: Červená zkumavka s gelem