Metody - ANCA (protilátky proti cytoplazmě neutrofilů)

Popis analytu

Zkratka ANCA (Anti Neutrofil Cytoplasm Autoantibodies) zahrnuje skupinu autoprotilátek namířených proti řadě antigenů cytoplasmatických granulí neutrofilních granulocytů.

 Mezi klinicky nejvýznamnější patří:

 • PR3=proteináza 3

 • MPO=myeloperoxidáza

  Další známé antigeny jsou:

 • BPI= bacterial permeability increasing factor

 • Laktoferin

 • Elastáza

 • Lysozym

 • Katepsin
Popis metody

Nepřímá imunofluorescenční mikroskopie (NIF) při použití tří substrátů:

 • Etanolem fixované granulocyty (EtOH-GR)

 • Formalinem fixované granulocyty (HCHO-GR)

 • HEp-2 buňky (pro odečet ANA, které mohou způsobovat fluorescenci granulocytů)

   

Výsledkem NIF je určení typu fluorescence ANCA:

 • c-ANCA  - zrnitá cytoplazmatická fluorescence EtOH-GR i HCHO-GR, asociována převážně s pozitivitou PR3

 

 • p-ANCA  - perinukleární fluorescence EtOH-GR a zrnitá cytoplazmatická fluorescence HCHO-GR, asociována převážně s pozitivitou MPO

 

 • atyp-ANCA – atypická perinukleární, příp.zrnitá cytoplazmatická fluorescence EtOH-GR a negativní fluorescence HCHO-GR, specifická pro další známé i neznámé antigeny. Atyp-ANCA lze hodnotit jen při negativitě ANA.

 

Při pozitivním či podezřelému fluorescenčnímu obrazu NIF se provádí typizace antigenu PR3 a MPO ELIA testem.

 

Metoda STATIM - Enzymatická imunoanalýza na membráně se semikvantitativním výsledkem pro ANCA-PR3 a ANCA MPO

Referenční rozmezí 0-10 abs.jednotek (šedá zóna 5-10)

Klinický význam stanovení
 • Potvrzení vaskulitid malých cév a některých nevaskulitických klinický syndromů, např. zánětlivých střevních onemocnění.
 • cANCA - Wegenerova granulomatóza (90 - 98%), Churg-Straussové syndrom (20 - 30%)
 • Cystická fibróza (50%), bakteriální endokarditida.
 • pANCA - ostatní vaskulitidy: Churg-Straussové syndrom (60%), SLE, revmatoidní vaskulitis, rychle progredující glomerulonefritida (30 - 60%), polyarteritis nodosa.
 • Atyp-ANCA - zánětlivá střevní onemocnění, primární sklerozující cholangitis

 

Tabulka souvislostí ANCA pozitivity s klinickými projevy
  C-ANCA P-ANCA atypická
P-ANCA
Wegenerova granulomatóza + - -
Mikroskopická polyangiitida + + -
Churg-Strauss syndrome + + -
Polyarteritis nodosa - + -
Rychle progredující glomerulonefritida - + -
SLE - + +
Revmatoidní artritida - + +
Ulcerativní kolitida - - +
Crohnova nemoc - - +
Primární sklerozující cholangitida - - +
Autoimunitní hepatitida - - +
Primární biliární cirhóza - - +
Odběr - materiál
 • Při uskladnění v lednici lze vzorek zpracovat druhý den po odběru.
 • Lze zpracovat i odsáté sérum - vzorky skladované 3 dny při teplotě +2 až +8 °C nebo zamražené při teplotě pod -20 °C pro delší uchování, pokud jsou zamraženy do 24 hodin po odběru a je zabráněno jejich opakovanému rozmrazování

Zkumavka: Červená zkumavka s gelem