Granty

Specifické IgE – srovnání technik stanovení.
grant IGA MZ ČR NI 4717 (ing. Vladimír Krauz, CSc., ÚIA, 1998-1999)

Sledování specifických protilátek v průběhu alergenová imunoterapie u pacientů s přecitlivělostí na jed blanokřídlého hmyzu.
grant IGA MZ ČR NI 6825/3 (MUDr. Markéta Haschová, ÚIA, 2001-2003)

Je u atopiček menší riziko poruch plodnosti?
VZ LF UK 111 4 0000 5. (Doc. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová DrSc, Gyn.por.klinika, 2001-2004)

Sledování buněčných a humorálních markerů zánětu v indukovaném sputu pacientů s alergickým astmatem a alergickou rýmou.
grant IGA MZ ČR NI / 7535-3 (MUDr. Ivana Malkusová, ÚIA, 2003-2005)

Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunního systému, jejich patogeneze a monosti diagnostiky a léčby. VZ MSM 0021620812 (hl. řešitel prof. MUDr. Jiřina Bartůňková DrSc., Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, 2005-2011)

Aktivace HIV specifických CD8+ T lymfocytů IL-2 a histaminem: Možnosti léčebného využití? grant IGA MZ ČR NR / 9032-3 (hl. řešitel doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., Infekční klinika FN Plzeň, 2006-2008)

 

publikace