Secretary

Zdeňka Dolejšová

tel.: 377 103 395
fax: 377 103 397